Namaz Timings Masjid BaitusSalam DHA, Phase 4, Karachi
Fajr 6:25 am
Zuhr 1:30 pm
Asar 4:30 pm
Magrib Sunset
Isha 7:30 pm
Jumma 1:30 pm
# Bayan Name Date Listners
1 Zubaan Aur Rang Kay Badbudaar Naaray Chor Do (eid Bayan) (31-08-2011) 18552
2 Ramadan Salamti Se Guzaarne Ka Tareeqa (part 2) (19-08-2011) 10898
3 Tafseer Surah Takasur Part 9 (na Jaiz Maali Muaamlaat Aur Hamaray Rasm O Riwaaj) (01-07-2011) 6990
4 Tafseer Surah Takasur Part 8 (haram Aamadani Aur Hamara Muaashra) (24-06-2011) 6695
5 Tafseer Surah Takasur Part 6 (umr Kahan Guzri Aur Jawani Main Kya Kiya) (10-06-2011) 4269
6 Tafseer Surah Takasur Part 5 (allah Ki Naimatain Aur Hamari Fuzool Kharchi) (20-05-2011) 3942
7 Tafseer Surah Takasur Part 4 (khaanay Ki Naimat) (13-05-2011) 3793
8 Tafseer Surah Takasur Part 7 (maal Kahan Se Kamaya Kahan Kharch Kiya) (17-06-2011) 4453
9 Tafseer Surah Takasur Part 2 (29-04-2011) (dunya Ki Fikr, Aakhirat Se Ghaflat) 3742
10 Tafseer Surah Takasur Part 3 (07-05-2011) (aik Din Har Naimat Ka Sawaal Hoga) 4238
11 Tafseer Surah Asr Part 6 (doosro Ko Gunaho Se Rokne Ki Koshish) (18-02-2011) 3572
12 Tafseer Surah Asr Part 7 (tableegh Farz E Kifaya Kab Hai) (25-02-2011) 4142
13 Tafseer Surah Asr Part 8 (naseehat Asar Rakhti Hai) (11-03-2011) 3617
14 Tafseer Surah Takasur Part 1 (01-04-2011) 5189
15 Tafseer Surah Asr Part 5 (naseehat Kay Aadaab) (04-02-2011) 4354
16 Tafseer Surah Asr Part 4(doosro Ko Gunah Se Rokne Ka Ikhtiar) (14-01-2011) 3904
17 Tafseer Surah Asr Part 3(sehat Aur Faraaghat Ki Naimat) (07-01-2011) 4293
18 Tafseer Surah Asr Part 2 (tableegh Farz E Aayn Kab Hai) (15-10-2010) 4348
19 Ramazan Kay Baad Zindagi Main Inqilaab Lain (10-09-2010) 4363
20 Quran Se Doori Sabab E Zawal Hai(bayan Aur Dua Khatme Quran) (06-09-2010) 4168
21 Aakhri Ashra Hay Laikin Ab Bhi Tauba Ka Waqt Hai (03-08-2010) 3712
22 Ramazan Mein Ghaflat Say Tauba Ka Mouqa (27-08-2010) 3685
23 Zindagi Maal E Tijaarat Hai (tafseer Surah Asr Part 1) (02-07-2010) 3875
24 Namoos E Risalat Aur Facebook Ka Boycott (tafseer Surah Humaza Part 2) (21-05-2010) 5240
25 Tafseer Surah Humaza Part 1 (kuffar Kay Ausaaf Aur Gheebat Ka Gunah) (14-05-2010) 4292
26 Tafseer Surah Ikhlas Part 1 (30-04-2010) 3859
27 Tafseer Surah Lahab Part 2 (maal Sukoon Ki Zamanat Nahi) (02-04-2010) 3269
28 Tafseer Surah Lahab Part 1 (26-03-2010) 3268
29 Tafseer Surah Nasr Part 3 (05-03-2010) 3789
30 Tafseer Surah Nasr Part 2 (26-02-2010) 3356