Namaz Timings Masjid BaitusSalam DHA, Phase 4, Karachi
Fajr 6:25 am
Zuhr 1:30 pm
Asar 4:30 pm
Magrib Sunset
Isha 7:30 pm
Jumma 1:30 pm